Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Další informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita Hrádek

Další informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita HrádekZe strany obcí z lokality Hrádek byl osloven dopisem hejtman Kraje Vysočina.

Dne 26. února 2021 zaslalo SÚRAO obci Mirošov dopis jehož přílohou byl jejich zpravodaj.

Dne 29. září 2020 ve věci úložiště interpeloval vícepremiéra Ing. Havlíčka, Ph.D., MBA, poslanec MUDr. Kaňkovský. Na tuto písemnou interpelaci bylo odpovězeno dne 16. října 2020.

V poslanecké sněmovně byla následně tato interpelace řešena dne 11. března 2021 (87. schůze) - videozáznam z projednávání lze dohledat na stránkách poslanecké sněmovny (https://videoarchiv.psp.cz/) – rozkliknout 87. schůzi a zvolit jednání ze dne 11.3.2021 dopoledne. Případně lze využít přepis tohoto jednání, ale doporučuji videozáznam.

 

Je nutné zmínit, že o rozšíření lokality Hrádek o území dalších dvou obcí či změně průzkumného území vícepremiér raději vůbec nehovořil, ale zmínil „úplatek“ 1 000 000 Kč pro 52 obcí (netýká se naší obce) „Druhá věc, kterou jsme dotáhli, byla ta, řekněme, vstupní, řekl bych, kompenzace - ani bych neřekl odměna, to bych si nedovolil takto říct - za tu dosavadní činnost, která byla, a to je částka jeden milion korun na obec, čili 52 milionů korun. To jsme prosadili. Dali jsme to do režimu toho, že se to proplatilo a bylo ukonáno.“. K procesu zúžení lokalit se mj. vyjádřil člen poradního panelu Ing. Zdeněk Dvořák (starosta Dolní Cerekve).

 

Zásadním problémem celého procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště je dlouhodobá absence seriózní debaty vlády s občany dotčených lokalit. Vláda (ANO+ČSSD+KSČM) i Správa úložišť radioaktivních odpadů dlouhodobě vůči obcím postupuje z pozice síly. Již dávno měla mít ČR i podle stanoviska Evropské komise zákon, který dá dotčeným obcím spravedlivé podmínky zapojit se do procesu výběru lokality pro HÚRAO, ale ČR dál s přijetím tohoto zákona otálí. Tato vláda až teprve nyní - na konci volebního období připravila věcný záměr zákona, což je v podstatě jasný signál, že do voleb tento zákon přijat nebude a vláda přitom dál i pod rouškou pandemie COVID 19 dělá v procesu výběru finální lokality zásadní rozhodnutí (mj. zúžení počtu lokalit). Budou i v budoucnu pracemi souvisejícími s úložištěm ohrožovány zdroje pitné vody pro obce v lokalitě Hrádek? Dotčeným obcím nezbývá nic jiného než doufat ve změnu po říjnových volbách do poslanecké sněmovny.