Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Přerušení dodávky pitné vody v Jedlově 26.5.2024

Dne 26.5.2024 dojde od 14:00 k přerušení dodávky pitné vody v Jedlově. Přerušení bude v délce cca 3 hodiny a bude při ní hledáno místo úniku vody z vodovodu. 


Publikováno 24. 5. 2024 17:56

Dětský den v Mirošově

Pozvánka na dětský den v Mirošově dne 1.6.2024 od 14:00.


Publikováno 24. 5. 2024 17:52

nový svozový kalendář platný od 1.5.2024 – změna svozu plastů

kalendář svozu odpadů od 1.5.2024


Publikováno 27. 4. 2024 18:25

Výměna karet do sběrného dvora v Dušejově

Dne 28.3.2024 od 17:00 do 18:00 bude na obecním úřadě probíhat výdej nových karet do sběrného dvora v Dušejově.

Staré karty, které máte nyní k dispozici, nebudou od 1.4.2024 platné a nebude možné na ně již odkládat odpad. Staré karty se budou odevzdávat na obecním úřadě při vyzvednutí nových!

 Kartu lze následně získat v době úředních hodin na obecním úřadě.


Autor: S.K. Publikováno 17. 3. 2024 14:52

Svoboda - zemní a výkopové práce + kontejnerová doprava

Svoboda - zemní a výkopové práce + kontejnerová doprava


Publikováno 17. 3. 2024 11:19

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.3.2024 od 07:30 do 15:00

oznámení distributora


Publikováno 23. 2. 2024 17:58

Výběr poplatku za svoz odpadu v roce 2023 a za psa v roce 2024

Poplatek za domovní odpad v roce 2023 (splatnost dle vyhlášky do 28.2.2024) a psa v roce 2024 (splatnost dle vyhlášky do 30. 6. 2024) lze uhradit při úředních hodinách (každý lichý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00) nebo převodem na bankovní účet obce Mirošov 12924681/0100 (jako variabilní symbol bude uvedeno Vaše číslo popisné a do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte "domovní odpad 2023" nebo “pes 2024“).

Pro případné další bližší informace k úhradě poplatku za domovní odpad v roce 2023 a psa v roce 2024 kontaktujte Stanislava Kotena, a to prostřednictvím e-mailu mirosov@dusejovsko.cz nebo stanislavkoten@seznam.cz. Obecní vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce (www.obecmirosov.cz/vyhlasky-zakony).

Seznam vyvezených popelnic v roce 2023 včetně výše poplatku za domovní odpad v roce 2023 je uveden níže (nutné vyhledat podle čárového kódu na popelnici).

evidence vývozu popelnic v roce 2023 na web.xls

evidence vývozu popelnic v roce 2023 na web.pdf


Autor: S.K. Publikováno 6. 1. 2024 19:26

Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2024

kalendář svozu odpadu v roce 2024 - pouze do 30.4.2024

kalendář svozu odpadu od 1.5.2024

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 7.12.2023 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2024.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se tak platí od 1.1.2024 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 168 Kč

120 l - 84 Kč

110 l - 77 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete, aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód), je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2024 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2025.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2024 (v polovině ledna 2025). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Zde budou postupně zveřejněny soupisy vyvezených popelnic v roce 2024:

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec

 


Autor: S.K. Publikováno 2. 1. 2024 19:50

dopis ministra vnitra - používání zábavní pyrotechniky

text dopisu


Publikováno 31. 12. 2023 14:57

Tříkrálová sbírka 2024

Příspěvek lze vložit do zapečetěné pokladničky umístěné v obecní budově Jedlov č. p. 10, a to při úředních hodinách dne 4. ledna 2024 (od 17:00 do 18:00), příp. i v jiný čas po dohodě se starostou obce Mirošov (Fíla Lukáš, tel. 736 218 698).


Publikováno 31. 12. 2023 14:36

Změna otevírací doby Pošty partner v Dušejově 1. týden

Změna otevírací doby Pošty partner v Dušejově od 1.1. do 5.1.2024 z důvodu nemoci:
pondělí 1.1.2024: SVÁTEK
úterý 2.1.2024: 15:00 - 18:00
středa 3.1.2024: 8:00 - 12:00
čtvrtek 4.1.2024: 12:00 - 16:00
pátek 5.1.2024: 8:00 - 12:00


Publikováno 31. 12. 2023 14:33

Uzavření sběrného dvora od 18.12.2023 do 31.12.2023

uzavření sběrného dvora


Publikováno 8. 12. 2023 15:39

Mikulášské odpoledne pro děti

Mikulášské odpoledne pro děti 3.12.2023 od 14:30 v budově obecního úřadu v Jedlově


Publikováno 29. 11. 2023 18:55

Výběr poplatku za vodu

Ve čtvrtek dne 9. listopadu 2023  bude v čase 17:00 – 18:00 v obecní budově v Jedlově probíhat výběr poplatku za vodu (pouze odebraná voda v Mirošově + dosud neuhrazené platby za vodu odebranou v Jedlově). Poplatek za vodu lze případně uhradit i přímo na účet obce nebo kdykoliv při následujících úředních hodinách (splatnost do konce roku 2023).


Autor: S.K. Publikováno 5. 11. 2023 19:39

Veřejné projednání stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

Veřejné projednání stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertův Hrádek

Průzkumné území-plakát2.jpg


Autor: S.K. Publikováno 5. 11. 2023 19:33

uzavírka silnice Boršov - Dušejov od 12.7.2023 do 13.10.2023

rozhodnutí odboru dopravy

příloha rozhodnutí

lepší situačka


Publikováno 24. 6. 2023 20:55

přerušení dodávky elektřiny v Mirošově 29.6.2023

oznámení distributora o přerušení dodávky elektřiny


Publikováno 24. 6. 2023 20:51

pozvánka na MARATON PRO KRAJINU

Datum konání: 10. 6. 2023

Devatenáctý ročník akce MARATON PRO KRAJINU - 10. 6. 2023 průběžný START od 10h z táborové základny Rohozná
"Na Kuši"

pohybem 2x kolem Čeřínku na podporu čisté energie.
Akce nenásilnou formou upozorňuje na problematiku ukládání jaderného odpadu a nerovné postavení obcí v přípravě budování hlubinného
úložiště.
Boj proti úložišti je běh na dlouhou trať!
Naplánujte si výlet, zdravotní procházku, kolo... běhat nikoho nenutíme.
Přijeďte si dopřát nádherný den v čisté přírodě a večer na skvělém komunitním festivalu!
Kotel polívky pro účastníky, sudy s odpadem a slavnostní vyhlášení výsledků (cca. 17h) na festivalu Z KOPCE - Dolní Cerekev!


Publikováno 8. 6. 2023 7:52

Voda v Mirošově

Pitnou vodu z veřejného vodovodu v Mirošově již lze využívat běžným způsobem.


Publikováno 19. 4. 2023 19:49

Pouť v Mirošově

POUTNÍ MŠE SVATÁ 23.4.2023 ve 14:30


Publikováno 16. 4. 2023 10:59

Voda v Mirošově (netýká se místní části Jedlov)

Došlo ke znečištění zdroje pitné vody v Mirošově. Do odvolání nepoužívejte v místní části Mirošov vodu z veřejného vodovodu jako pitnou! O změnách Vás budeme informovat.

Pitnou vodu si lze nabrat ve studánce před hasičárnou v Mirošově, příp. po domluvě se starostou na obecním úřadě v Jedlově.

 


Publikováno 15. 4. 2023 11:15

DEN PROTI ÚLOŽIŠTI 15.4.2023

V sobotu 15. 4. od 10 hodin se i v naší vytipované lokalitě „Čertův“ Hrádek uskuteční celostátní Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. V minulých dnech SÚRAO již požádalo o povolení průzkumného území i u naší obce a současně je s poslanci vyjednáváno zajištění alespoň nějakých použitelných práv obcí pomocí změny speciálního zákona. Na tyto aktuální skutečnosti spolu s ostatními lokalitami upozorníme veřejnost, a to zde na „Čertově“ Hrádku setkáním za Dolní Cerekví, kde by potencionálně byl stavěn vstupní areál o rozloze Mirošova či Hojkova.
Přidejte se k nám v co největším počtu. Humornou i vážnou formou se dozvíte, jaký je poslední vývoj a jak blízce se celá stavba týká i naší obce.

Publikováno 8. 4. 2023 9:18

1. drůbeží zásilková služba až do domu - Gallus Extra s.r.o.

zásilková služba


Publikováno 30. 1. 2023 19:08

Varování Policie ČR

Prodej zboží na různých bazarových portálech

Ozve se vám pracovník banky...


Publikováno 23. 1. 2023 16:50

Výsledky volby Prezidenta ČR v obci Mirošov

výsledky voleb v obci Mirošov

www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6102&xobec=587532

 


Publikováno 14. 1. 2023 19:14

Výběr poplatku za svoz odpadu v roce 2022 a za psa v roce 2023

Poplatek za domovní odpad v roce 2022 (splatnost dle vyhlášky do 28.2.2023) a psa v roce 2023 (splatnost dle vyhlášky do 30. 6. 2023) lze uhradit při úředních hodinách (každý lichý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00) nebo převodem na bankovní účet obce Mirošov 12924681/0100 (jako variabilní symbol bude uvedeno Vaše číslo popisné a do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte "domovní odpad 2022" nebo “pes 2023“).

Pro případné další bližší informace k úhradě poplatku za domovní odpad v roce 2022 a psa v roce 2023 kontaktujte Stanislava Kotena, a to prostřednictvím e-mailu mirosov@dusejovsko.cz nebo stanislavkoten@seznam.cz. Obecní vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce (www.obecmirosov.cz/vyhlasky-zakony).

Seznam vyvezených popelnic v roce 2022 včetně výše poplatku za domovní odpad v roce 2022 je uveden níže (nutné vyhledat podle čárového kódu na popelnici).

evidence vývozu popelnic v roce 2022.pdf

evidence vývozu popelnic v roce 2022.xls


Autor: S.K. Publikováno 9. 1. 2023 19:58

Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2023

kalendář svozu odpadu v roce 2023

 

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 3.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2022.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se tak platí od 1.1.2022 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 144 Kč

120 l - 72 Kč

110 l - 66 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete, aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód), je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2023 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2024.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2023 (v polovině ledna 2024). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Zde budou postupně zveřejněny soupisy vyvezených popelnic v roce 2023:

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopad a prosinec  


Autor: S.K. Publikováno 9. 1. 2023 19:50

Tříkrálová sbírka 2023

Příspěvek lze vložit do zapečetěné pokladničky umístěné v obecní budově Jedlov č. p. 10, a to při úředních hodinách dne 5. ledna 2023 (od 17:00 do 18:00), příp. i v jiný čas po dohodě se starostou obce Mirošov (Fíla Lukáš, tel. 736 218 698).


Autor: S.K. Publikováno 3. 1. 2023 20:08

Ukládání stavebního odpadu ve sběrném dvoře v Dušejově

Zastupitelstvo obce Mirošov v roce 2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirošov.

V této vyhlášce je mj. uvedeno:

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

  • Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
  • Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
  • Stavební odpad do množství 2 tuny je možné za úplatu uložit do sběrného dvora v obci Dušejov, po předchozím ohlášení na Obecním úřadě v Mirošově, kde budou stanoveny konkrétní podmínky pro uložení tohoto odpadu.

 

Žádáme tímto občany, aby při případném ukládání stavebního odpadu ve sběrném dvoře dodržovali výše uvedený postup, jinak by uložení stavebního odpadu nemělo být umožněno.


Autor: S.K. Publikováno 17. 12. 2022 12:55

Svoz odpadu dne 25.11.2022

Dne 25.11.2022 měla svozová firma závadu na čtecím zařízení a obec nemá k dispozici seznam popelnic, které byly vyvezeny. Má pouze údaj o celkovém počtu vyvezených popelnic 26x 120/110l a 3x 240l. Žádáme tímto občany o nahlášení informace v případě, že jim dne 25.11.2022 byla vyvezena popelnice, a to níže do diskuze či na e-mail mirosov@dusejovsko.cz


Autor: S.K. Publikováno 8. 12. 2022 18:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1