Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Mikulášské odpoledne pro děti

Mikulášské odpoledne pro děti 3.12.2023 od 14:30 v budově obecního úřadu v Jedlově


Publikováno 29. 11. 2023 18:55

Výběr poplatku za vodu

Ve čtvrtek dne 9. listopadu 2023  bude v čase 17:00 – 18:00 v obecní budově v Jedlově probíhat výběr poplatku za vodu (pouze odebraná voda v Mirošově + dosud neuhrazené platby za vodu odebranou v Jedlově). Poplatek za vodu lze případně uhradit i přímo na účet obce nebo kdykoliv při následujících úředních hodinách (splatnost do konce roku 2023).


Autor: S.K. Publikováno 5. 11. 2023 19:39

Uzavírka silnice z Boršova na křižovatku u boršovského mlýna

6. - 10.11.2023 bude uzavřena silnice z Boršova na křižovatku u boršovského mlýna z důvodu opravy vozovky.

mapa Boršov.png


Autor: S.K. Publikováno 5. 11. 2023 19:34

Veřejné projednání stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

Veřejné projednání stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertův Hrádek

Průzkumné území-plakát2.jpg


Autor: S.K. Publikováno 5. 11. 2023 19:33

uzavírka silnice Boršov - Dušejov od 12.7.2023 do 13.10.2023

rozhodnutí odboru dopravy

příloha rozhodnutí

lepší situačka


Publikováno 24. 6. 2023 20:55

přerušení dodávky elektřiny v Mirošově 29.6.2023

oznámení distributora o přerušení dodávky elektřiny


Publikováno 24. 6. 2023 20:51

pozvánka na MARATON PRO KRAJINU

Datum konání: 10. 6. 2023

Devatenáctý ročník akce MARATON PRO KRAJINU - 10. 6. 2023 průběžný START od 10h z táborové základny Rohozná
"Na Kuši"

pohybem 2x kolem Čeřínku na podporu čisté energie.
Akce nenásilnou formou upozorňuje na problematiku ukládání jaderného odpadu a nerovné postavení obcí v přípravě budování hlubinného
úložiště.
Boj proti úložišti je běh na dlouhou trať!
Naplánujte si výlet, zdravotní procházku, kolo... běhat nikoho nenutíme.
Přijeďte si dopřát nádherný den v čisté přírodě a večer na skvělém komunitním festivalu!
Kotel polívky pro účastníky, sudy s odpadem a slavnostní vyhlášení výsledků (cca. 17h) na festivalu Z KOPCE - Dolní Cerekev!


Publikováno 8. 6. 2023 7:52

Voda v Mirošově

Pitnou vodu z veřejného vodovodu v Mirošově již lze využívat běžným způsobem.


Publikováno 19. 4. 2023 19:49

Pouť v Mirošově

POUTNÍ MŠE SVATÁ 23.4.2023 ve 14:30


Publikováno 16. 4. 2023 10:59

Voda v Mirošově (netýká se místní části Jedlov)

Došlo ke znečištění zdroje pitné vody v Mirošově. Do odvolání nepoužívejte v místní části Mirošov vodu z veřejného vodovodu jako pitnou! O změnách Vás budeme informovat.

Pitnou vodu si lze nabrat ve studánce před hasičárnou v Mirošově, příp. po domluvě se starostou na obecním úřadě v Jedlově.

 


Publikováno 15. 4. 2023 11:15

DEN PROTI ÚLOŽIŠTI 15.4.2023

V sobotu 15. 4. od 10 hodin se i v naší vytipované lokalitě „Čertův“ Hrádek uskuteční celostátní Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. V minulých dnech SÚRAO již požádalo o povolení průzkumného území i u naší obce a současně je s poslanci vyjednáváno zajištění alespoň nějakých použitelných práv obcí pomocí změny speciálního zákona. Na tyto aktuální skutečnosti spolu s ostatními lokalitami upozorníme veřejnost, a to zde na „Čertově“ Hrádku setkáním za Dolní Cerekví, kde by potencionálně byl stavěn vstupní areál o rozloze Mirošova či Hojkova.
Přidejte se k nám v co největším počtu. Humornou i vážnou formou se dozvíte, jaký je poslední vývoj a jak blízce se celá stavba týká i naší obce.

Publikováno 8. 4. 2023 9:18

1. drůbeží zásilková služba až do domu - Gallus Extra s.r.o.

zásilková služba


Publikováno 30. 1. 2023 19:08

Varování Policie ČR

Prodej zboží na různých bazarových portálech

Ozve se vám pracovník banky...


Publikováno 23. 1. 2023 16:50

Výsledky volby Prezidenta ČR v obci Mirošov

výsledky voleb v obci Mirošov

www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6102&xobec=587532

 


Publikováno 14. 1. 2023 19:14

Výběr poplatku za svoz odpadu v roce 2022 a za psa v roce 2023

Poplatek za domovní odpad v roce 2022 (splatnost dle vyhlášky do 28.2.2023) a psa v roce 2023 (splatnost dle vyhlášky do 30. 6. 2023) lze uhradit při úředních hodinách (každý lichý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00) nebo převodem na bankovní účet obce Mirošov 12924681/0100 (jako variabilní symbol bude uvedeno Vaše číslo popisné a do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte "domovní odpad 2022" nebo “pes 2023“).

Pro případné další bližší informace k úhradě poplatku za domovní odpad v roce 2022 a psa v roce 2023 kontaktujte Stanislava Kotena, a to prostřednictvím e-mailu mirosov@dusejovsko.cz nebo stanislavkoten@seznam.cz. Obecní vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce (www.obecmirosov.cz/vyhlasky-zakony).

Seznam vyvezených popelnic v roce 2022 včetně výše poplatku za domovní odpad v roce 2022 je uveden níže (nutné vyhledat podle čárového kódu na popelnici).

evidence vývozu popelnic v roce 2022.pdf

evidence vývozu popelnic v roce 2022.xls


Autor: S.K. Publikováno 9. 1. 2023 19:58

Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2023

kalendář svozu odpadu v roce 2023

 

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 3.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2022.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se tak platí od 1.1.2022 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 144 Kč

120 l - 72 Kč

110 l - 66 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete, aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód), je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2023 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2024.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2023 (v polovině ledna 2024). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Zde budou postupně zveřejněny soupisy vyvezených popelnic v roce 2023:

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec  


Autor: S.K. Publikováno 9. 1. 2023 19:50

Tříkrálová sbírka 2023

Příspěvek lze vložit do zapečetěné pokladničky umístěné v obecní budově Jedlov č. p. 10, a to při úředních hodinách dne 5. ledna 2023 (od 17:00 do 18:00), příp. i v jiný čas po dohodě se starostou obce Mirošov (Fíla Lukáš, tel. 736 218 698).


Autor: S.K. Publikováno 3. 1. 2023 20:08

Ukládání stavebního odpadu ve sběrném dvoře v Dušejově

Zastupitelstvo obce Mirošov v roce 2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirošov.

V této vyhlášce je mj. uvedeno:

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

  • Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
  • Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
  • Stavební odpad do množství 2 tuny je možné za úplatu uložit do sběrného dvora v obci Dušejov, po předchozím ohlášení na Obecním úřadě v Mirošově, kde budou stanoveny konkrétní podmínky pro uložení tohoto odpadu.

 

Žádáme tímto občany, aby při případném ukládání stavebního odpadu ve sběrném dvoře dodržovali výše uvedený postup, jinak by uložení stavebního odpadu nemělo být umožněno.


Autor: S.K. Publikováno 17. 12. 2022 12:55

Svoz odpadu dne 25.11.2022

Dne 25.11.2022 měla svozová firma závadu na čtecím zařízení a obec nemá k dispozici seznam popelnic, které byly vyvezeny. Má pouze údaj o celkovém počtu vyvezených popelnic 26x 120/110l a 3x 240l. Žádáme tímto občany o nahlášení informace v případě, že jim dne 25.11.2022 byla vyvezena popelnice, a to níže do diskuze či na e-mail mirosov@dusejovsko.cz


Autor: S.K. Publikováno 8. 12. 2022 18:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2022

Mirošov svoz odpadu v roce 2022

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 3.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2022.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se bude platit od 1.1.2022 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 144 Kč

120 l - 72 Kč

110 l - 66 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete, aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód), je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2022 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2023.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2022 (v druhé polovině ledna 2023). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Zde budou postupně zveřejněny soupisy vyvezených popelnic v roce 2022:

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec


Publikováno 2. 1. 2022 8:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kostel sv. Josefa v Mirošově

Kostel sv. Josefa v Mirošově byl v roce 2007 vrácen obci rozhodnutím Ministerstva kultury od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hned v roce 2007 byla urychleně zpracovaná a schválená dokumentace odvedení dešťových vod a odvětrání spodní stavby, takže ještě v témže roce se mohlo začít s těmito pracemi. Souběžně byly zahájeny práce na systematické přípravě obnovy kostela zpracováním stavebně historického průzkumu (PhDr. Borský), restaurátorského průzkumu interiéru (akad. mal. Procházka), posouzením stavu dřevěných konstrukcí včetně krovu (Zd. Ettler), průzkumovou dokumentací krovu ing. Bláhy, zaměřením fy Progeo, projektem odvlhčení kostela a Projektem záchrany pro účely žádosti do PZAD a pro stanovení postupu obnovy památky shrnutím všech zpracovaných posudků a dokumentací. Práce na těchto dokumentacích byly spolufinancovány pomocí programu Diagnóza památek v roce 2007 a 2009. V roce 2010-11 zpracovala firma Optima spol. s r.o. projektovou dokumentaci na opravu střechy kostela pod názvem „Oprava krovu a krytiny kostela sv. Josefa v Mirošově“.

Dosud provedené práce:

2007 – drenáž okolo kostela, v souběhu dešťová kanalizace a provizorní zaústění dešťových svodů včetně instalace svodů, zaústění dešťové kanalizace do stávající, odsekání vnějších cementových omítek do v. cca 2-2,5m kromě průčelí,

2008 – oprava havarijního stavu střechy zákristie včetně repase dveří a okna, uvolnění dlažby s betonovým podkladem okolo zdí, odstraněno dalších cca 10 cm a kvůli nálezu kamenných ploten práce odloženy na další rok po zhodnocení Mgr. Zimolou,

2009 – demontáž mobiliáře a jeho odvoz na uskladnění, odstraněny všechny vrstvy pod dlažbou do hl. cca 40 cm, proveden záchranný archeologický průzkum, provedená podkladní vrstva štěrků po celé ploše, okolo vnitřních zdí položena odvětrávací hadice, zvenku proveden okapový chodníček z lomového kamene,

2010 – demontáž stávající dlažby včetně podkladu v zákristii, doplnění štěrkem, zhutnění štěrku v celé ploše, očištění a položení původní dlažby, očištění presbytářového stupně, doplnění plochy dlažbou novou tl. 5 cm, vše pouze do drti, dokončení odvětrávacího kanálku podél vnitřních zdí a usazení kamenných mřížek,

2013 - I. etapa prací na obnově střešního pláště kostela obnovou krovové konstrukce a opravou krytiny na jižní straně lodi,

2014 – byly provedeny práce na obnově krovové konstrukce a krytině na severní straně lodi – II.et.,

2015 – III. etapa obnovy střešního pláště - práce dodatečně potřebné v severní části krovu a pláště a kompletní oprava věže kostela a točitého schodiště do půdního prostoru,

2017, 2018 – oprava vnější fasády kostela, nátěr střechy zákristie, oprava okapového chodníku,

2019-2021 – restaurování a rekonstrukce vnitřních výmaleb v interiéru kostela.

 

V roce 2021 zpracovali oslovení restaurátoři pan Luděk Vintrlík a Ladislav Moravec restaurátorskou dokumentaci „Restaurátorský záměr – restaurování kazatelny a zábradlí na kůru ve filiálním kostele sv. Josefa v obci Mirošov“.

 

Výše uvedený seznam provedených prací na kostele sv. Josefa v Mirošově by nebyl možný bez odvedené práce Ing. arch. Martiny Kozákové, která pro obec Mirošov na základě mandátní smlouvy vykonává v souvislosti s obnovou kostela mj. zajišťování dotací (již celkem téměř 4 000 000 Kč), kontrolu prováděných prací a přípravu dalších prací na kostele.


Autor: S.K. Publikováno 2. 1. 2022 8:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 3.12.2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2022.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se bude platit od 1.1.2022 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 144 Kč

120 l - 72 Kč

110 l - 66 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód) je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2022 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2023.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2022 (v druhé polovině ledna 2023). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Vaše případné dotazy zasílejte na e-mail StanislavKoten@seznam.cz 

Soupisy vyvezených popelnic v roce 2021:  

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 


Autor: S.K. Publikováno 5. 12. 2021 9:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výběr eternitu ve sběrném dvoře Dušejov

Eternit ve sběrném dvoře Dušejov se vybírá pouze v pytlích a naplněných tak, aby odevzdávající osoba pytel unesla. Pracovník ve sběrném dvoře nebude s vyložením nikomu pomáhat. Volně uložený eternit pracovník nepřebere.


Autor: S.K. Publikováno 20. 10. 2021 18:31

Aktuální informace k úložišti

Postoj vlády k zapojení obcí do procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště zůstává nezměněn (viz informace publikované na těchto stránkách 14.3.2021).

Dne 23.9.2021 od 16:00 hodin proběhne v Dolní Cerekvi veřejné zasedání k problematice HÚRAO a ochraně zdrojů pitné vody v lokalitě "ČERTŮV HRÁDEK".

Na tomto veřejném zasedání bude představena STRATEGIE "2021-2023" OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK.

V této strategii jsou již zahrnuty informace ohledně pásma hygienické ochrany III. stupně – povodí řeky Jihlavy k profilu čerpací stanice Rantířov, kdy SÚRAO v podkladech, na základě kterých vláda rozhodovala o výběru 4 lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, se o tomto PHO vůbec nezmiňuje. SÚRAO se nyní snaží pro zakrytí svých pochybení zatloukat, mlžit, zatloukat, mlžit......

Informace poskytnuté odborem životního prostředí magistrátu města Jihlavy

PHO Rantířov mapa

PHO Rantířov dokumenty

Mapa OP vodních zdrojů v lokalitě "Hrádek"

Mapa OP vodních zdrojů v lokalitě "Hrádek"++SÚRAO+popisky

Bližší informace naleznete mj. na stránkách www.nechcemeuloziste.cz


Autor: S.K. Publikováno 18. 9. 2021 8:48

STRATEGIE „2021-2030“ OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK

Pozvánka na veřejné jednání - Dolní Cerekev, 23.9.2021 od 16.00 hodin 


Autor: S.K. Publikováno 17. 9. 2021 20:50

Voda v Mirošově - aktuální stav + sken rozboru vody

Posledním laboratorním rozborem vody v Mirošově nebylo zjištěno žádné její znečištění. Protokol str. 1 a str. 2


Publikováno 3. 6. 2021 17:00

Další informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita Hrádek

Ze strany obcí z lokality Hrádek byl osloven dopisem hejtman Kraje Vysočina.

Dne 26. února 2021 zaslalo SÚRAO obci Mirošov dopis jehož přílohou byl jejich zpravodaj.

Dne 29. září 2020 ve věci úložiště interpeloval vícepremiéra Ing. Havlíčka, Ph.D., MBA, poslanec MUDr. Kaňkovský. Na tuto písemnou interpelaci bylo odpovězeno dne 16. října 2020.

V poslanecké sněmovně byla následně tato interpelace řešena dne 11. března 2021 (87. schůze) - videozáznam z projednávání lze dohledat na stránkách poslanecké sněmovny (https://videoarchiv.psp.cz/) – rozkliknout 87. schůzi a zvolit jednání ze dne 11.3.2021 dopoledne. Případně lze využít přepis tohoto jednání, ale doporučuji videozáznam.

 

Je nutné zmínit, že o rozšíření lokality Hrádek o území dalších dvou obcí či změně průzkumného území vícepremiér raději vůbec nehovořil, ale zmínil „úplatek“ 1 000 000 Kč pro 52 obcí (netýká se naší obce) „Druhá věc, kterou jsme dotáhli, byla ta, řekněme, vstupní, řekl bych, kompenzace - ani bych neřekl odměna, to bych si nedovolil takto říct - za tu dosavadní činnost, která byla, a to je částka jeden milion korun na obec, čili 52 milionů korun. To jsme prosadili. Dali jsme to do režimu toho, že se to proplatilo a bylo ukonáno.“. K procesu zúžení lokalit se mj. vyjádřil člen poradního panelu Ing. Zdeněk Dvořák (starosta Dolní Cerekve).

 

Zásadním problémem celého procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště je dlouhodobá absence seriózní debaty vlády s občany dotčených lokalit. Vláda (ANO+ČSSD+KSČM) i Správa úložišť radioaktivních odpadů dlouhodobě vůči obcím postupuje z pozice síly. Již dávno měla mít ČR i podle stanoviska Evropské komise zákon, který dá dotčeným obcím spravedlivé podmínky zapojit se do procesu výběru lokality pro HÚRAO, ale ČR dál s přijetím tohoto zákona otálí. Tato vláda až teprve nyní - na konci volebního období připravila věcný záměr zákona, což je v podstatě jasný signál, že do voleb tento zákon přijat nebude a vláda přitom dál i pod rouškou pandemie COVID 19 dělá v procesu výběru finální lokality zásadní rozhodnutí (mj. zúžení počtu lokalit). Budou i v budoucnu pracemi souvisejícími s úložištěm ohrožovány zdroje pitné vody pro obce v lokalitě Hrádek? Dotčeným obcím nezbývá nic jiného než doufat ve změnu po říjnových volbách do poslanecké sněmovny.


Autor: S.K. Publikováno 14. 3. 2021 9:18

Odpověď od SÚRAO ze dne 2.2.2021

20210202 priloha_868703791_4_odpoved_mirosov.pdf

20210202 priloha_868703791_3_Příloha_1_Mirošov.jpg


Autor: S.K. Publikováno 14. 2. 2021 10:41

Informace k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu - lokalita Hrádek

Obec Mirošov obdržela dne 15. ledna 2021 dopis od Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále „SÚRAO“) ve kterém je mj. uvedeno, že Vláda České republiky dne 21. prosince 2020 schválila výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (UV 1350), kdy jednou z těchto lokalit je i Hrádek. Dne 21. prosince 2020 vydalo k této problematice MPO tiskovou zprávu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.1.2021 přijalo následují usnesení: „Zastupitelstvo obce se bude řídit výsledky obecního referenda (z roku 2007) ohledně hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Zastupitelstvo obce Mirošov pověřuje starostu obce k zaslání dotazu na SÚRAO týkajícího se poskytnutí seznamu veškerých prací prováděných v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v katastrálním území Mirošov u Jihlavy v posledních 10 letech.“  Na SÚRAO byla dne 24. ledna 2021 odeslána žádost o poskytnutí doplňujících informací.

 

Níže uvádíme odkazy, na kterých lze získat více informací o hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR:

www.surao.cz/zuzovani/

www.platformaprotiulozisti.cz

www.facebook.com/bezjadernavysocina.cz/

www.nechcemeuloziste.cz 

 

 

 

 


Autor: S.K. Publikováno 24. 1. 2021 19:55

Sběrný dvůr Dušejov -otevírací doba

Sběrný dvůr Dušejov.docx


Publikováno 15. 2. 2020 12:25