Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kostel sv. Josefa v Mirošově

Kostel sv. Josefa v MirošověKostel sv. Josefa v Mirošově byl v roce 2007 vrácen obci rozhodnutím Ministerstva kultury od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hned v roce 2007 byla urychleně zpracovaná a schválená dokumentace odvedení dešťových vod a odvětrání spodní stavby, takže ještě v témže roce se mohlo začít s těmito pracemi. Souběžně byly zahájeny práce na systematické přípravě obnovy kostela zpracováním stavebně historického průzkumu (PhDr. Borský), restaurátorského průzkumu interiéru (akad. mal. Procházka), posouzením stavu dřevěných konstrukcí včetně krovu (Zd. Ettler), průzkumovou dokumentací krovu ing. Bláhy, zaměřením fy Progeo, projektem odvlhčení kostela a Projektem záchrany pro účely žádosti do PZAD a pro stanovení postupu obnovy památky shrnutím všech zpracovaných posudků a dokumentací. Práce na těchto dokumentacích byly spolufinancovány pomocí programu Diagnóza památek v roce 2007 a 2009. V roce 2010-11 zpracovala firma Optima spol. s r.o. projektovou dokumentaci na opravu střechy kostela pod názvem „Oprava krovu a krytiny kostela sv. Josefa v Mirošově“.

Dosud provedené práce:

2007 – drenáž okolo kostela, v souběhu dešťová kanalizace a provizorní zaústění dešťových svodů včetně instalace svodů, zaústění dešťové kanalizace do stávající, odsekání vnějších cementových omítek do v. cca 2-2,5m kromě průčelí,

2008 – oprava havarijního stavu střechy zákristie včetně repase dveří a okna, uvolnění dlažby s betonovým podkladem okolo zdí, odstraněno dalších cca 10 cm a kvůli nálezu kamenných ploten práce odloženy na další rok po zhodnocení Mgr. Zimolou,

2009 – demontáž mobiliáře a jeho odvoz na uskladnění, odstraněny všechny vrstvy pod dlažbou do hl. cca 40 cm, proveden záchranný archeologický průzkum, provedená podkladní vrstva štěrků po celé ploše, okolo vnitřních zdí položena odvětrávací hadice, zvenku proveden okapový chodníček z lomového kamene,

2010 – demontáž stávající dlažby včetně podkladu v zákristii, doplnění štěrkem, zhutnění štěrku v celé ploše, očištění a položení původní dlažby, očištění presbytářového stupně, doplnění plochy dlažbou novou tl. 5 cm, vše pouze do drti, dokončení odvětrávacího kanálku podél vnitřních zdí a usazení kamenných mřížek,

2013 - I. etapa prací na obnově střešního pláště kostela obnovou krovové konstrukce a opravou krytiny na jižní straně lodi,

2014 – byly provedeny práce na obnově krovové konstrukce a krytině na severní straně lodi – II.et.,

2015 – III. etapa obnovy střešního pláště - práce dodatečně potřebné v severní části krovu a pláště a kompletní oprava věže kostela a točitého schodiště do půdního prostoru,

2017, 2018 – oprava vnější fasády kostela, nátěr střechy zákristie, oprava okapového chodníku,

2019-2021 – restaurování a rekonstrukce vnitřních výmaleb v interiéru kostela.

 

V roce 2021 zpracovali oslovení restaurátoři pan Luděk Vintrlík a Ladislav Moravec restaurátorskou dokumentaci „Restaurátorský záměr – restaurování kazatelny a zábradlí na kůru ve filiálním kostele sv. Josefa v obci Mirošov“.

 

Výše uvedený seznam provedených prací na kostele sv. Josefa v Mirošově by nebyl možný bez odvedené práce Ing. arch. Martiny Kozákové, která pro obec Mirošov na základě mandátní smlouvy vykonává v souvislosti s obnovou kostela mj. zajišťování dotací (již celkem téměř 4 000 000 Kč), kontrolu prováděných prací a přípravu dalších prací na kostele.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů