Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2024

Kalendář svozu odpadu v obci Mirošov v roce 2024kalendář svozu odpadu v roce 2024 - pouze do 30.4.2024

kalendář svozu odpadu od 1.5.2024

Na zasedání zastupitelstva obce Mirošov dne 7.12.2023 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz úřední deska či záložka Obecní úřad - Vyhlášky, zákony), a to s účinností od 1.1.2024.

Za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) se tak platí od 1.1.2024 za skutečně odvezené množství (počet odvezených popelnic dle sejmutí čárového kódu svozovou firmou - popelnice bez čárového kódu nebude vyvezena).

Výše poplatku za jednotlivé typy popelnic dle objemu je dle výpočtu podle vyhlášky následující:

objem popelnice 240 litrů - 168 Kč

120 l - 84 Kč

110 l - 77 Kč

Výše poplatku je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady na odvoz komunálního odpadu a částečně pokryla i náklady na likvidaci tříděného odpadu a náklady na odpad vyvezený do sběrného dvora v Dušejově.

Vyplatí se k vývozu přistavovat pouze popelnice, které jsou zcela naplněny (za poloprázdnou popelnici se platí stejná částka jak za plnou). Popelnice, které nechcete, aby byly vyvezeny (nebyl sejmut čárový kód), je vhodné nenechávat volně přístupné pro svozovou společnost v blízkosti místní komunikace mimo svůj oplocený pozemek.

Celková výše poplatku za odkládání komunálního odpadu (odvoz popelnic) za celý rok 2024 bude hrazena obci v termínu do 28.2.2025.

Obec dostává každý měsíc soupis vyvezených popelnic, kde je uvedeno číslo štítku vyvezené popelnice a datum a čas vývozu této popelnice. Z těchto dat bude zpracován celkový přehled vyvezených popelnic za rok 2024 (v polovině ledna 2025). Soupisy vyvezených popelnic budou zveřejňovány na webových stránkách obce a budou k nahlédnutí při úředních hodinách na obecním úřadě.

Zde budou postupně zveřejněny soupisy vyvezených popelnic v roce 2024:

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec